Curiculum Vitae

 

Meno: Nikola Šmelková

Adresa: Za kaštieľom 6/29 Smižany 053 11, Slovensko

Narodená: 21.10.1991 Spišská Nová Ves

Žije a tvorí: v Smižanoch

e-mail: nikol.smelkova@gmail.com


Vzdelanie

2007 – 2011 Stredná umelecká škola Kežmarok

2012 – Momentálne študujem na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave , odbor Intermédiá a multimédiá v Ateliéri priestorových komunikácií + u Antona ČiernehoName: Nikola Šmelková

Address: Za kaštieľom 6/29 Smižany 053 11, Slovakia

Born: 21.10.1991 Spišská Nová Ves

Lives and works: in Smižany

e-mail: nikol.smelkova@gmail.com


Education

2007 – 2011 Secondary Art School in Kežmarok, Slovakia

2012 – I am currently studying on Academy of Fine Arts and Desing in Bratislava, Slovakia , department of Intermedia and multimedia in Studio Space Communication + (Anton Čierny)

 

Kolektívne výstavy

2012 – Výstava “Zlaté ruky“ , Národopisné múzeum Smižany

2013 - Výstava site specific inštalácií , Brämerová kúria , Bratislava

2014 – Výstava „Nálezy impulzov“ , Kaštieľ Smižany

2014 –Výstava "Na tom druhom brehu" – Intervencie do histórie a súčasnosti slovensko-poľského pohraničia , Galéria Bielsko-Biała , Poľsko

2015 – Výstava "Východná brána" , kasárne Kulturpark Košice

Samostatné výstavy

Jún 2014 – Výstava „ Folklór súčasnosti“ , kaviareň Galerka Smižany


Collective exhibitions

2012 – Exhibition “Zlaté ruky“ , Museum Smižany

2013 - Exhibition of site specific instalations , Brämer curia , Bratislava

2014 – Exhibition „Nálezy impulzov“ , Manor-house Smižany

2014 – On the other side , Galéria Bielsko-Biała , Poland

2015 – Exhibition "Východná brána" , Kulturpark Košice

Solo exhibitions

Jún 2014 – Exhibition „ Folklór súčasnosti“ , Cafe Galerka Smižany

Práce