Prijímacie pohovory

Bakalárske štúdium

Milé uchádzačky a uchádzači o Bc. štúdium na Katedre intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,
teší nás váš záujem o štúdium na našej katedre, na oficiálnej stránke VŠVU nájdete podrobné informácie o termínoch a priebehu prijímacích pohovor na Bc. štúdium: https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/intermedia/?v=LRJ8jJO2

Online konzultácie:
V prípade, že máte záujem o priblíženie štúdia na našej katedre, či konzultácie ohľadom vašich portfólií, členovia a členky katedry vám radi poskytnú potrebné informácie v podobe online konzultácií. Prosím kontaktujte nás – https://www.vsvu.sk/studium/uchadzaci/konzultacie/intermedia-a-multimedia/

Magisterské štúdium

Milé uchádzačky a uchádzači o Mgr. štúdium na Katedre intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, v máji uchádzač, či uchádzačka o magisterské štúdium na VŠVU vyplní a elektronicky odošle elektronickú prihlášku. Bližšie inormácie o obsahu a zaslaní portfólia ako i priebehu prijímacích pohovorov nájdete tu: https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-magisterske-studium/?v=LRJ8jJO2

Online konzultácie:
V prípade, že máte záujem o online konzultácie, členovia a členky sú vám k dispozícii, prosím kontaktujte nás – https://www.vsvu.sk/studium/uchadzaci/konzultacie/intermedia-a-multimedia/