Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné)

Vývar – semestrálna výstava Ateliéru vvv ZS 2019

 

Vedúci ateliéru 


Asistent

Názov Ateliéru vvv (vizuálne. verbálne. verejné) je poetickou skratkou, symbolom jeho myšlienkového nastavenia.

 

VŠECHNO, ČEHO SE DOTKNEŠ, TÍM ZMĚNÍŠ.

VŠECHNO CO ZMĚNÍŠ, ZMĚNÍ TEBE.

JEDINÁ TRVALÁ PRAVDA JE ZMĚNA.

UČENÍ JE ZMĚNA.

* Octavia E. Butler. 2021. Podobenství o rozsévači, Argo.
z anglického originálu: Octavia E. Butler. 1993.
Parable of the Sower. New York: Open Road Media)

 

INTRO

Ateliér vvv (vizuálne-verbálne-verejné) založili v roku 2018 umelec a pedagóg Martin Piaček a grafický dizajnér a umelec Dávid Koronczi na Katedre Intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Na pozícii projektovej koordinátorky v ňom dnes pôsobí aj umelkyňa Petra Nela Pučeková. 

Ateliér vvv vytvára inkluzívne a podnetné prostredie, v ktorom sa umenie chápe ako jazyk, komentár a snahu o príspevok k individuálnemu a komunitnému utváraniu sveta. Umenie vnímame ako nenahraditeľnú súčasť sveta, expandujúcu naše prežívanie a porozumenie, zásadne obohacujúcu naše zmysly a jazyk. Neustále si pripomíname jeho estetickú podmanivosť, potenciál radikálneho očarenia a jeho formálne odlišnosti od ostatných humanitných vied či kreatívnych praxí. Slovo „verejné“ v názve ateliéru naznačuje orientáciu na prax, ktorá v sebe nesie solidaritu s inými, ľudskými, neľudskými, organickými i anorganickými aktérmi, ako aj vízie lepšie organizovaných budúcností.

 

vvv V PRAXI

Ateliér má každoročne v priemere 15 študentov*tiek, s ktorými sa stretávame na pravidelnej báze dvakrát do týždňa. Ťažiskom sú pomerne presne naplánované individuálne a kruhové (spoločné) konzultácie umeleckých projektov. Veľký dôraz kladieme aj na teoretické prednášky a workshopy s prizvanými hosť*tkami.

Ateliéru každý semester nachádza a prijíma tému, ktoré je najmä záväzkom k tvorbe programu prednášok a workshopov pre študentstvo, ako aj referenčným bodom konzultácií. Je myslená ako nasycovanie diskurzu, prípadne ako reflexia urgentných tém súčasného umenia i myslenia. Ateliérová  téma*téza*otázka nemá obligatórny vplyv na individuálne práce študentov*tiek. Tí*tie si svoje osobné témy vyberajú samostatne, podľa vlastných záujmov a urgencií. 

Aspoň raz za semester sa Ateliér vvv snaží sprostredkovať odbornú exkurziu do formatívnych kultúrnych inštitúcií. Veríme v dôležitosť prepájania rôznych jednotlivcov a platforiem pre budúcu samostatnú či kolektívnu prax.

Záver semestra je venovaný finalizácií autorských projektov a príprave kolektívnej výstavy v priestoroch ateliéru, alebo mimo akademickej pôdy. Tieto intenzívne a náročné skúsenosti sú dôležitou skúsenosťou vlastného rozhodovania, plánovania, argumentácie a spolupráce.

Hodnotenie semestrálnych prác prebieha vo forme pedagogického návrhu a kolektívnej spätnej väzby. Po predstavení slovného “známkovania” má každý*á študent*ka možnosť návrhu vlastného hodnotenia, ktoré sa vo výsledku zohľadní pri udelenej známke. Dôležitou súčasťou je aj reakcia kolektívu a spätná väzba k priebehu semestra. Dôraz je kladený na kontextualizovanú slovnú evaluáciu s následnou sebareflexiou.

 

vvv EXKURZIE

Počas svojho pôsobenia sa Ateliéru vvv podarilo niekoľko domácich ako aj zahraničných exkurzií či výstupov:

  • Zvukovo-performatívny workshop – Schaubmarov mlyn, 2018
  • Workshop na Ostravskej univerzite a performatívna večera – Plato, Ostrava, 2019
  • Workshop práce s drevom a realizácia vo verejnom priestore počas festivalu Field of Sparks – Ipolytarnóc, Maďarsko, 2021
  • Komentovaná prehliadka cukrovaru v Sládkovičove s Ilonou Németh a Ferencom Grófom, 2021
  • Exkurzia a performatívne čítanie v Kunsthalle Bega, Temešvár, Rumunsko, 2021
  • Workshop How can the critique of the museum have consequences in the museum? Institutions for a different future na pozvanie Marie Hlavajovej– Angewandte Kunst, Viedeň, 2022
  • Exkurzia na Benátske Bienále – Benátky, 2022
  • Intenzívne sympózium v priestoroch Banskej Stanice – Banská Štiavnica, 2022

Exkurzia na Benátske Bienále, Benátky, 2022

 

vvv PRODUKCIA

Ateliér vvv sa v posledných rokoch svojho pôsobenia zameral aj na produkciu výstav a projektov otvorených širokej verejnosti. Témou týchto projektov sa stal diskurz o možnostiach a súčasnej podobe vysokoškolského umeleckého vzdelávania. 

Výstava: Lebo učenie je čo? Fundamentálne!, Galérie Dukla, Ostrava, 2022

Výstava: Nemá medze, čo od teba živý svet bude žiadať, Kunsthalle, Bratislava, 2022;

ku ktorej vyšla aj publikácia s rovnomerným názvom 

Vydanie a krst publikácie Keď to nájdeš, dáme ti vedieť s verejným programom (performance, prednášky, hudobný program), tranzit.sk, 2023

Publikácia je dostupná v tlačenej verzií v Ateliéri vvv, alebo v online verzii.

Nemá medze, čo od teba živý svet bude žiadať. – Ateliérová výstava, Kunsthalle Bratislava, 2022

 

vvv HOSŤOVANIE

Súčasťou programu Ateliéru vvv sú aj celosemestrálne hosťovania, počas ktorých vo vedení ateliéru strieda odborník, odborníčka z umenia a pridružených praxí.

Pozvanie byť pilotnou hosťujúcou pedagogičkou prijala umelkyňa, kurátorka a pedagogička Katarína Hládeková, ktorá viedla svoj program Vinyasa class, počas zimného semestra 2020. Program Hládekovej bol zameraný na kolektívne zdieľanie zásadných textov a princípov, ktoré nachádzame vo svete súčasného umenia.

Ďalšou hosťujúcou pedagogičkou bola medzinárodne etablovaná teoretička, kurátorka a zakladajúca riaditeľka bak.basis voor actuele kunst v Utrechte Maria Hlavajova. V troch intenzívnych týždňových blokoch viedla program politicky aktívneho umenia The World in Relation, počas letného semestra 2022. Tento program bol do veľkej miery otvorený aj verejnosti.

Za kratšie hosťovania a prednášky ďakujeme nasledujúcim umelcom, autorkám, teoretikom a mysliteľkám:

Václav Janoščík, Martina Smutná, Lenka Kukurová, Rado Ištok, Zuzana Jakalová, Tea Zachová, Kris Országh, Bruno Jakubec, Michal Poljak, Tereza Vandrovcová, Allan Siegel, Anetta Mona Chisa, Lukáš Likavčan, Ema Hesterová, Jozef Pilát, Imrich Veber, Dor Guez, Jonatán Pastirčák, Šimon Ondruš, Petra Nela Pučeková, Samuel Hošek, Michal Machciník, Jerzy Jerzyna, Marta Zgierska

 

 

Študentky a študenti