Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné)

 

Vývar – semestrálna výstava Ateliéru vvv ZS 2019

 

Vedúci ateliéru 


Asistent

Práca s vizuálnym, v spektre rôznych zobrazovacích techník – od objektu, typografie, digitálne modifikovaných dát a webu, až k videu, performancii či divadlu, je v spojení s kultiváciou verbálneho, v jeho poetickej i filozofickej podobe — od rapu po esej — nevyhnutne spoločenským stanoviskom, teda aktom verejným.

V Ateliéri vvv chápeme tvorbu tak, že každý z našich činov je politikum, komentár a v niektorých prípadoch aj odhodlaná snaha o zmenu.

Skúmame úrodné hranice medzi umením a životom. Nebojíme sa poctivých otázok, ale aj mlčanie považujeme za postoj.

Slovo „verejné“ v názve odkazuje na zámer ateliéru orientovať sa smerom „von“, na prax, na život, na solidaritu, na vízie a návrhy. Máme v úmysle inštitúciu školy vnímať ako „laboratórium“, miesto pre kultivovanie jazyka a hľadanie nových slovníkov. Vizuálnych, verbálnych, ale aj pohybových či zvukových.

Rešpektujeme všetky nezraňujúce metódy výskumu a praxe, od samoty po tancujúci dav. Čítame, hovoríme, experimentujeme s médiami, varíme, jeme a kriticky myslíme. Hľadáme priestor pre spoluprácu v bezpečnom, inkluzívnom prostredí.

#medziodborovosť

Ateliér vvv je veľkým fanúšikom interdisciplinarity a spoluprác. Pre vizuálne umelkyne a umelcov je vždy prínosné, ak sa intenzívne stretávajú s tvorbou performatívnou, tanečnou, hudobnou, filmovou, či písanou. Preto je pre nás dôležité pozývanie návštev, ľudí z rôznych kultúrnych platforiem. Od organizátorov po raperky, od aktivistiek k performerom. Rovnako chceme pokračovať v dlhodobom cykle SOFT NORM, v rámci ktorého predstavujú teórie a myšlienky odborníčky a odborníci z oblastí spoločenských a prírodných vied.

Kompostovanie zdieľaných obsahov.

Intoxikácia zvedavosťou.

Intelektuálna eufória.

Kontemplatívne sebazabudnutie.

Pár slov namiesto záveru.

Otvorenosť Ateliéru vvv vystihuje jednoduchá slovná hra. Za každé “v” sa dá dosadiť slovo-význam, ktorý naplní subjektívne uvažovanie o umení a spoločnosti, v týchto tekutých dobách.

Vážne.

Voľné.

Výstredné.

Vypočítané.

Variabilné.

Vitaminózne.

V_pohybe.

Vykoľajujúce.

Vtipné.

Vymedzujúce.

Veľkolepé.

Verifikované.

Vlniace sa.

.

.

.

Martin Piaček a Dávid Koronczi, 2018

 

Výber z aktivít Ateliéru vvv

 

LS 2021 –
The 2021 Bratislava BAK Summer School: Art During Death

LS 2021 –
Kunsthalle Bratislava: Scripts of the Shifting Bodies
Výstava diplomových prác Ateliéru priestorových komunikácií+ a Ateliéru vvv za rok 2020

ZS 2020 –
Hosťujúca pedagogička Katarína Hládeková

 

 

Študentky a študenti