BIO

Hanblivý a dlhodobo nešťastne zamilovaný básnik s dušou punkača a častou potrebou rebelizovania, hyperbolizovania a dramatizovania svojich prác, momentálne študujúci na VŠVU odbor intermédia 2 ročník bc. štúdia. Vo svojej tvorbe sa primárne venuje audio-vizuálnym dielam a performatívnemu umeniu v kombinácií s textom. Pri tvorení ho inšpiruje každodennosť, zvuky, nepodchytenosť vlastných emócií, nechuť stereotypu, potreba hľadania neobyčajného inputu v ten najobyčajnejší moment a to najpodstatnejšie prekonávanie vlastných psychických i fyzických hraníc.

Práce