Asi na to jebem

ain

Asi na to jebem, 2023
video, 12:11 min

Dielo predstavuje multimediálnu skladbu, ktorá kombinuje video a programový kód s cieľom priblížiť diváctvu osobitý pohľad na prokrastináciu, prežívanie rôznych vnútorných bojov a umelecký proces. Video obsahuje monológ autora, v ktorom sa osobne venuje téme prokrastinácie, frustrácie, pochybnostiam a ich vplyvu na tvorivý proces, kde zvažuje aj vlastné zlyhanie. Programovanie bolo na začiatku vnímané ako nová výzva k neprebádanému médiu, z ktorej sa neskôr stal nový problém. Programový kód autor vytvoril ako funkciu, zabezpečujúcu mu pokyny počas jeho hudobno-performatívneho výkonu na gitare, bol naprogramovaný autorom v Pythone a prezentuje ho skrz príkazový riadok. Celková kompozícia diela zrkadlí neustálu výmenu medzi introspektívnymi myšlienkami autora a praktickými aspektmi jeho tvorby. Cieľom diela je poukázať na cestu pri tvorbe výtvarného diela a podnietiť k zamysleniu sa nad tým, čo dostačujúce je a čo dostačujúce nie je a či vôbec.