Sacrum Sanum ( zdravá krížová kosť )

vvv

Bolesťou chrbtice, prevažne krížovej kosti, trpím už dlhšiu dobu, asi od úrazu s ramenom. Väčšinou sa dá vydržať, ale v poslednom období bola bolesť intenzívnejšia a ja som bol nútený ju riešiť, i nad ňou premýšľať. Objavilo sa mi homonymum s úplne inou ikonografiou, s iným významom a históriou, nuž možno s obdobnou, ak nie vážnejšou bolesťou spôsobenou súčasnou spoločenskou i politickou situáciou. Tak som dvojkríž rozcvičil, aby bolesť odišla.

(en)

I have been suffering from spine pain, mainly in the sacrum, for a long time, probably since my shoulder injury. I usually manage the pain well, but recently the pain was more intense and I was forced to deal with it and think about it. A homonym appeared to me with a completely different iconography, with a different meaning and history, perhaps with a similar, if not more serious, pain caused by the current social and political situation. So I warmed up the double cross to make the pain go away.