Curiculum Vitae

Vzdelanie :

Vysoká škola výtvarných umení, Aletiér IN, 2015 –
Insitut tvůrčí fotografie - Slezská univerzita v Opavě, Opava, 2011 – 2015

Samostatné výstavy:

november 2015 - 50/50, samostatná výstava v rámci OFF Festivalu, Pisztoryho palác, Bratislava, kurátorka: Lea Lovišková
okótber 2015 - Kde bolo, tam bolo/ Egyszer volt, hol nem volt, Mestská galéria Rimavská Sobota, kurátor: Juraj Gábor
január - február 2013, (OD)LESK, PRIESTOR, J. Kármána 2 Lučenec, autorská výstava, kurátorka: Veronika Ohrádková

Vybraté skupinové výstavy:

november 2014 - 50 slov, Výstava vo vozoch MHD, Bratislava, skupinová výstava v rámci Bratislavského mesiaca fotografie
september - október 2013 - Česrtvá vejce, Galerie Industra, Brno, Česká republika
máj 2013 - OFF STATION, fotografický festival, Plzeň, Česká republika
november 2012, UNIGEO HITS!, OFF_festival, Pisztoryho palác, Bratislava

Niektoré iné formy prezentácie tvorby:

október 2014 - III. Fórum maďarských umelcov na Slovensku
november 2014 - Ilustrácie: Peter Balko - Vtedy v Lošonczi (KK Bagala)


Vybraté kurátorské projekty:

marec 2015 - TICHO, Industra, Brno, skupinová výstava, kurátori: David Mužík, Roman Dobeš, Dávid Koronczi
apríl - jún 2014 - Juraj Gábor - GRADÁCIA, PRIESTOR, J. Kármána 2 Lučenec
november 2013 - Abandoned dream, OFF festival, Bratislava, spolukurátor so Štěpánkou Stein
november 2013 - Ján Šipöcz - Objekty záujmu, PRIESTOR, J. Kármána 2 Lučenec
júl 2013 - Marián Vredík a Ján Juhaniak - Medzi, PRIESTOR, J. Kármána 2 Lučenec
apríl 2013 - DERIVÁTY - odvodení Lučenčania, Novohradské múzeum a galéria v Lučenci a PRIESTOR
M. Gáberová, J. Adamove, P. Kollár, M. Malachovský, Z. Agócs, D. Jackuliaková, J. Gábor, D. Koronczi
marec 2013, Zoltán Agócs - SVETY/NE, PRIESTOR, J. Kármána 2 Lučenec
august 2012, Oto Skalický - DIARY, PRIESTOR, J. Kármána 2 Lučenec

Mimo výtvarné organizátorské aktivity:

Od júna roku 2010 do decembra roku 2015 sme v spolupráci s Martinou Szabóovou, Martinom Malachovským, Zuzkou Jakubovou, Petrom Kollárom a Radovanom Vojenčákom prevádzkovali v Lučenci nezávislú kultúrnu inštitúciu PRIESTOR - platforma súčasného umenia. V prvom rade sa naša galéria zameiravala na prezentáciu neopozeraných foriem súčasného umenia s fokusom na aktuálne témy, či tendencie na tomto poli. Počas piatich rokov fungovania sme predstavili prácu a témy uvažovania viac než 20-ke autorov, medzi nimi diela etablovaných autorov ako napríkald Juraj Gábor, Mira Géberová, Ján Adamove, Erika Miklóšovú, Maňo Vredík a ďalších. Okrem galerijnej činnosti prevádzkuje naše občianske združenie aj filmový klub PRIESTOR, ktorý do Lučenca prináša často inak na perifériu nedistribuované filmové tituly či dokumenty. Od roku 2008 organizujeme v spolupráci s Petrom Balkom literárny festival MEDZIHMLA, ktorý sa na mape slovenských literárnych festivalov radí k popredným.

Artist Statement

Som grafickým dizajnérom, umelcom a kurátorom žijúcim v Bratislave, pôvodom z Lučenca.


V roku 2015 som dokončil bakalárske štúdium na Inštitúte Tvorivej Fotografie Slezskej univerzity
v Opave, ČR. Aktuálne navštevujem magisterské štúdium v Ateliéry IN, pod vedením Ilony Németh
(mometálne v záskoku Erika Bindera) na bratislavskej VŠVU.


G r a f i c k ý  d i z a j n –

nie je v mojom živote len chlebodárnym remeslom, ale v prvom rade schopnosťou štylizácie, zjednodušenia a zefektívnenia obrazovej komunikácie, samozrejme s apelom na estetický potenciál materiálu. S životonou i profesionálnou partnerkou v jednom, Martinou Szabóovou pracujeme pod spoločnou značkou Pinchof_ (www.pinchof.sk) a zameriavame sa v prvom rade na segment kultúrneho priemyslu. Znie to vážne, ale vlastne je to jednoduché; bavia nás festivaly, vizuálne identity umelcov, architektov, rôznych kultúrnych platforiem atď. Okrem toho pracujeme aktuálne aj na sérii vlastných dizajnérskych výstupov, ktoré by mali reflektovať aj naše
voľné uvažovanie, témy, ktorými žijeme.


V o ľ n ú   t v o r b u –

vnímam ako plnohodnotnú súčasť mojej práce, ale aj osobnosti. Je to jazyk, ktorým reflektujem otázky enviromentálnej angažovanosti, politického diskurzu, konceptualizovania samotnej inštitúcie umenia, filozofie... V posledných prácach som sa venoval otázkam identity slovenských maďarov a tým skúmal citlivosť národnej identity. Snažím sa avšak svojimi prácami vniesť do podobne tenzných tém objektivitu a humanitárny odkaz. Aktuálne
sa venujem otázkam zabúdania/pripomínania a médiu pamätníka.. Ako umelec viac menej súhlasím s Borisom Groysom, ktorý tvrdí, že umeniu, ako jednému z mála médií ostala, moc pravdy a to by som chcel využívať. Snažím sa pritom avšak nezabudnúť na poetiku, alebo určitú emocionalitu.


A k o  k u r á t o r a –

ma priťahujú myšlienky a témy iných umelcov, ktoré sú pre mňa podobne dôležité, ako tie moje vlastné. Preto je mi rovnako blízke s takýmito autormi viezť diskusiu a vystavovať ich práce, prípadne podporovať vznik nových. Od roku 2010 do roku 2015 sme spolu s Martinou Szabóovou, Martinom Malachovským, Zuzanou Jakubovou, Radovanom Vojenčákom a Jaroslavom Balážom prevádzkovali v rodnom Lučenci platformu súčasného umenia PRIESTOR, so
snahou priniesť neopozerané a diskurzívne formy umeleckého prejavu na perifériu.
Mojou úlohou bolo galériu riadiť a kurátorovať. Fokusom galérie bola snaha poskytovať umelcom
možnosť samostatnej výstavy so site-specific presahmi. Aktuálne je galéria „zamrazená“, rovnomenné
občianskej združenie v Lučenci ale nadalej rozvíja rôznorodé umelecké aktivity s podobným cieľom.
Naše OZ napríklad spoluorganizuje, v spolupráci s Petrom Balkom, už ôsmy ročník literárnohudobného
festivalu MEDZIHMLA, na ktorom sa každoročne pod záštitou nosnej témy prezentuje (nielen) slovenská literárna a hudobná špička.


Aktuálne žijem a pracujem v Bratislave.

Práce