Mapa

apk+

Touto prácou reagujem na zadanú ateliérovú tému „ limit tela“.

Pri prehrabávaní archívu som narazila na zaujímavý fenomén, vyskytujúci sa v hárkoch zo ščítania ľudu v Rakúsko – Uhorsku z roku 1869 v obci Poráč na Spiši. Tieto archívne materiály sa skladali z hárkov, z ktorých ku každému domu prislúchal jeden hárok, ktorý obsahoval popis domu, zoznam obyvateľov domu, ich vek, pôvod, vztahy k ostatním, vierovyznanie a spôsob obživy. Fenomén v obci Poráč spočíval v tom, že ak bol niekto živený niekym iným, človek čo spisoval hárky to zapísal ako „ žije z lásky …“. Táto veta na mňa zaposobila natoľko, že som sa rozhodla zohnať si mapu obce Poráč z konkrétneho roku, a označiť jednotlivé domy kde ľudia žili z lásky.

Práca sleduje rodinné väzby, nepísanú zodpovednosť jednotlivých členov voči sebe navzájom a fakt, že keď dosiahneme „limit“ svojich telesných možností sme často odkázaní na „lásku“ alebo „ nelásku“  iných.