DVE/SPOMIENKY?

apk+

Publikováno

V práci nazvanej „ DVE / SPOMIENKY ? “ , reagujem na zadanú tému „limit mysle“.

Pracujem v nej so spomienkou, ktorú si so sestrou nesieme z detstva dodnes.

Video sa skladá z dvoch častí, v prvej prerozprávavam príbeh ktorý sa nám stal v detstve ja, a v druhej časti moja sestra. Obe sme sa osamote nezávisle od seba, vybrali do lesa spätne nájsť miesto, kde sa nám před 20timi rokmi udialo niečo, načo si obe napriek nášmu vtedajšiemu nízkému veku pametáme. Inštalácia je doplnená o výtlačok z knihy s názvom „ Vývinová psychológia“ od autorky Jitky Oravcovej, ktorá  hovorí že deti si v predškolskom veku pletú realitu so skutočnosťou, a svoje fantazíjne predstavy s tým čo skutočne vidia.

Práca sleduje hranice mysle, poukazuje na fakt, že naša mysel sa vyvíja rovnako ako telo, a tak všetko čo sa odohráva v našej hlave aj naša pamäť je len relatívna.