Lesy obce Zboj, 9.jún 1866

apk+

Písal sa 9. jún v roku 1866, keď niečo medzi štvrtou a piatou hodinou popoludní sa pod horským

masívom Stinskej, v mieste dnešnej Slovensko- Ukrajinskej hranice, začali diať zvláštne veci.
Staré pramene popisujú priebeh udalostí na základe výpovedí zmätených ľudí takto: “Na oblohe sa
z ničoho nič zjavila padajúca žeravá guľa a za ňou chumáč dymu. Nastal obrovský lomoz, akoby zo sto
kanónov naraz vystrelili. Stiesňujúci zvuk sa šíri celou krajinou. Okolie páchne sírou.
Hneď na to obrovské čierne mračno zakryje celé slnko, uprostred dňa je zrazu tma.
Po 2-3 minútach z neba s obrovským hukotom padajú žeravé kamene. Celé to trvá asi 15 minút.
Potom zavládne ticho, mrak sa stratí a slnko sa opäť objaví.”
Do katastra slovenskej obce Zboj spadol kamenný meteorit. Názov obce „Zboj“ má svoj pôvod v
množstve zbojníkov ktorí tu kedysi zbíjali. Pred dedinou mali kedysi rešpekt šľachtické rody z Ukrajiny
aj z Poľska. V čase chudoby, neúrody a cholery si ľudia mysleli, že prišiel koniec sveta a úkaz meteoritu
považovali za “Boží trest”.

161718262524232220211927   28