Mosty

apk+

Moja bakalárska práca výtvarnými prostriedkami mapuje regionálnu históriu obdobia druhej svetovej

vojny a Slovenského národného povstania, v okolí národného parku Slovenský raj. Zámerom mojej

výtvarnej práce je priblížiť nie len miestnu históriu, vzťahy a spôsob života počas tohto obdobia, ale aj

snaha poukázať na fakt, že história je niečím veľmi abstraktným a ťažko uchopiteľným a to dokonca aj

keď je odhaľovaná prostredníctvom výpovedí žijúcich svedkov týchto udalostí. Dôležitou časťou mojej

bakalárskej práce je video dokumentácia z konkrétneho miesta v Slovenskom raji, kde je do tejto

doby v rieke Hornád spadnutý železo-betónový most, ktorý bol vyhodený do vzduchu počas

Slovenského národného povstania. Na tento most som premietala pomocou premietačky ktorú som

si sama vyrobila, text miestnej regrútskej ľudovej piesne s názvom „ Jedna hodzina už uderila“ ktorú

si spievali chlapci keď ich odnášali na vojnu. Vytvorila som tým akoby autentický „ ľudový“ pamätník.

Ďaľšou súčasťou inštalácie je ľanová košieľka na ktorú som ľanovou niťou vyšila originálny anonymný

list popisujúci udalosti odohrávajúce sa počas povstania v Slovenskom raji a jeho bezprostrednom

okolí. Práca pripomína aj keď nejasné, historické udalosti našich dejín odzrkadľujúce sa na

nenápadnom, malom území , a v možno napohľad zanedbateľných ľudských osudoch.

IMG_1770IMG_1773IMG_1769123456