participácia v kolektíve Marina Abramovič Po Sebe Neupratúje

Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje je otvorené kolaboratívne zoskupenie mladých umelkýň a umelcov, prevažne ešte študujúcich, alebo čerstvých absolventiek a absolventov VŠVU, ktoré pôsobí od roku 2015. Projekty skupiny sa pohybujú na hranici performance a divadla, zväčša sú doprevádzané výraznou zvukovo-hudobnou zložkou. “MAPSN vytvára premyslené performatívne situácie, inscenované podľa vopred dohodnutého scenára. Zvyčajne bez narácie a so špecifickým prístupom k absurdnosti či bizarnosti, ich práce prostredníctvom významovosti gest/slov/tiel/situácií/miesta/materiálov a emocionálneho pôsobenia metaforicky odkazujú k vážnym alebo znepokojujúcim obsahom. Patria medzi ne témy ako existenciálna tieseň v ére klimatickej katastrofy, medzidruhová solidarita alebo latentné mechanizmy moci a agresivita, dominancia a submisia v každodenných spoločenských vzťahoch.” (Mazalanová, E., Tri možné modely kolektivity, FlashArt Czech and Slovak Edition, Vol. 14, No. 52, s. 46)
THE DICTATOR DECIDES
Andrea Priecelová, Eleonora Stanková, Gabriela Halás, Kasha Potrohosh, Veronika Untzeitigová, Juraj Mydla, Martin Toldy, Matúš Gavorník
Divadlo na cucky a XY Olomouc, 2018

SKLÍČKA DOTYKOV
Alexandra Strakova, Gabriela Halás, Kasha Potrohosh, Tatiana Takáčová, Viktoria Martins da Silva, Juraj Mydla, Martin Toldy, Matúš Gavorník, Stanislav Krajčí
v spoluprácií s Asfd divadlo ašttnnkorazd fildj, Výkladná skriňa ’89” – Noc divadiel, Bratislava, 2018

BLE$$ED
Andrea Priecelová, Gabriela Halás, Kasha Potrohosh, Lenka Adamcová, Mária Macková, Michaela Eliášová, Nikola Balberčáková, Nina Nagová, Sandra Ružič, Juraj Mydla, Martin Toldy, Matúš Gavorník, Stanislav Krajčí, Tomáš Košarišťan
Biela Noc, Bratislava, 2018

COGNITIVE DISSONANCE
– performatívne čítanie rozpracovanosti diplomových prác

Andrea Priecelová, Gabriela Halás, Kasha Potrohosh, Lenka Adamcová, Mária Macková, Viktória Revická, Erik Pánči, Juraj Mydla, Martin Toldy, Matúš Gavorník, Samuel Chovanec, Stanislav Krajčí, Tomáš Košarišťan
FUGA, Bratislava, 2019
Svoje príspevky s diplómových prác prečítali:
Juraj Mydla – Ako stavať dom na piesku (intermédiá)
Martin Toldy – Polia a role na našej scéne (intermédiá)
Matúš Gavorník – Paradox poznania (intermédiá)
Stanislav Krajčí – Tradície superhrdinov (intermédiá)
Erik Pánči – Nevedomá úprimnosť (maliarstvo)
Gabriela Halás – ISTOTA&SAMOVRAŽDA – Telesnosť a mystika v obraze (maliarstvo)
Samuel Chovanec – Transformácia bez interpretácie (divadelná réžia)


I LIKE THE WAY YOU WORK… II.
Anežka Petrová, Gabriela Halás, Kasha Potrohosh, Lenka Adamcová, Mária Macková, Tsudoi Masuda
70. výročie VŠVU – Vernisáž výstavy Y, Bratislava, 2019
foto: Kvet Nguyen

HARDER, BETTER, FASTER, STRONGER
Dorota Brázdovičová, Gabriela Halás, Kasha Potrohosh, Lenka Adamcová, Nastya Potrohosh, Veronika Untzeitigová, Viktoria Revická, Erik Pánči, Juraj Mydla, Martin Toldy, Matúš Gavorník, Samuel Chovanec a fenka Nina
festival Hviezdne noci, Bytča, 2019

FOGGY DAY
Kasha Potrohosh, Lucia Oleňová, Lýdia Ondrušová, Maja Štefančíková, Natasha Sheveleva, Sandra Ružić, Simona Sviteková, Viktoria Revická, Erik Pánči, Jiří Sikora, Martin Toldy
v spolupráci s Plastique Fantastique
Biela Noc, Bratislava, 2019
foto: Tomáš Kuša

BLE$$ED II
Gabriela Halás, Kasha Potrohosh, Kristínna Vachová, Mária Macková, Miriam Frkáňová, Nikol Balberčáková, Tatiana Takáčová, Viktoria Revická, Erik Pánči, Juraj Mydla, Martin Toldy, Matej Myslovič, Matúš Gavorník, Stanislav Krajčí, Tomáš Košarišťan
EXIT2019, galeria Emilia Fillu,  Ústí nad Labem, 2019

 


I’M ON THE WRONG SIDE
Gabriela Halás, Kasha Potrohosh, Sandra Ružić, Tatiana Takáčová, Andras Puskariov, Erik Janeček, Erik Pánči, Martin Toldy, Matúš Gavorník
Batyskaf projekt – 10088, Bratislava, 2019
foto: Šimon Lupták