telesné zmysly

IN

Reagujem na kratké zadania v predurčených pre nás médiach. Svoju pozornosť sústreďujem na telesné zmysly. S každou interpretáciou krátkych zadaní snažím oslobodiť alebo modifikovať jeden z telesných zmyslov. Produkujem umelecké dielo bez časti konkrétneho telesného zmyslu alebo s narušením jeho podstaty. Postupne eliminácie zmyslových vnemov skrz pridavaniu hôdnot napomnocnému zmyslu.

 

Sluch

video 1´ 33´´

 

Hmat

text napisaný pomocou hlasové zadávanie

Chuť

fotográfia

 

Hmat 

grafika, mapa interakcií s predmetmy v byte