Berehynja

apk+

Bereža alebo Berehynja je jedným z najstarších a najuctievanejších symbolov pohanstva. Je symbolom života a plodnosti, symbolom matky prírody, matky všetkých bytostí, ktorá dáva životy a chráni ich. Ženské lono, ktoré je počiatkom všetkého živého. Berehynja je zosobnením všetkých dobrých a pozitívnych síl prírody. Pripravená pomáhať. Symbol, ktorý vo vojne mizne, nefunguje, krváca. Vojna je absolútnym opozitom Berehynji – ma mužskú tvár, zabíja, ničí. Krvou zašpinený symbol ochrany a života sa tak stáva bolestivou pripomienkou toho, ako je násilie všadeprítomné v ľudskej patriarchálnej spoločnosti.
Zachráni ochrankyňa to, čo porodí, alebo je len inkubátorom pre budúce tvory, ktoré sú schopné zničiť všetko živé, čo im stojí v ceste? Je Berehynja garantkou kvality porodených detí?