Nenahraditeľní

apk+

Originalita – vo vzťahu k dielu znamená, že ide
o autorovu vlastnú tvorbu, ktorá nie je skopírovaná
ako celok ani v hlavnej podobe z iného diela.

 

Spoločné cestovanie núti fotiť.

Potreba zdokumentovať moment okamihu.

Potreba urobiť spoločnú fotku.

Potreba zdieľať nádherné miesto.

Potreba vedieť o tomto mieste viac.

Slavošovský tunel

Slavošovský tunel

Práca vznikala ako reakcia na fenomén zdieľaných fotografii na turistických miestach od bežných používateľov Google.

 

Slavošovský tunel Slavošovský tunel

Beriem fotografie na platforme Google Maps ako svedectvo, ktoré je otvorené, a preto je môžné ho neustále dopĺňať a upravovať, tým sa mapa stáva dokumentom, konceptom udalosti.

Slavošovský tunel Slavošovský tunel

Využívam fotografie s Google Maps ako podnet na napodobnenie situácii.

Slavošovský tunelSlavošovský tunel

Intervenujem do sveta Google Maps v snahe rekonštruovať realitu použivateľa.

Koprášsky (Mníšanský) viaduktKoprášsky (Mníšanský) viadukt

Zásahom do virtuálneho verejného priestoru používateľov Google a následnou rekonštrukciou ich fotiek narúšam autentickosť fotografii a otváram diskurz.

Koprášsky (Mníšanský) viadukt Koprášsky (Mníšanský) viadukt

Originalita fotografii používateľov mojim reprodukovaním je spochybnená?

Mauzóleum AndrássyovcovMauzóleum Andrássyovcov

Čo je vlastne originálna fotografia?

Mauzóleum AndrássyovcovMauzóleum Andrássyovcov

Je originálnosť vyslovená nejakou náhodou, ktorá sa nedá opakovať alebo neobvyklou situáciou, interakciou s objektami?

Kaštieľ BetliarKaštieľ Betliar

Je originalitou autentickosť autora alebo neopakovateľnosť diela?

Kaštieľ BetliarKaštieľ Betliar

Reprodukcia alebo interpretácia fotografii je spochybnenie  jej originálnosti alebo jej priame potvrdenie?

Evanjelický kostol v Štítniku Evanjelický kostol v Štítniku

Je originálnosť ako pojem glorifikáciou umelca alebo originálny kontent môže produkovať aj človek s umenim nesúvisiaci?

Evanjelický kostol v ŠtítnikuEvanjelický kostol v Štítniku

Je fotografia používateľa umeleckým dielom?

Alebo ziska hodnotu umeleckého diela mojou interpretáciu a napodobnením?


 

Gemer

2020