Etel(k)a

apk+

Počas workshopu v oblasti Gemera som sa zameral na rodinné väzby rodiny Andrássyovcov a ich pôsobenie na tomto území. Venoval som sa hlavne field-recordingu, v ktorom som zaznamenával súčasný stav po odchode ich rodu z územia Gemera.

Obec Nižná Slaná je poznačená rôznymi artefaktmi, najvýraznejšie však po železnom grófovi – Emanuelovi Andrássym a vysokej peci, ktorú dal v roku 1867 postaviť a pomenoval ju po svojej matke. Huta Etelka bola znakom modernizácie, pokroku, rozvoju a zároveň symbolom vzťahu medzi dieťaťom a rodičom, pričom tento fakt ma nenechal chladným ani v obci Vlachová, kde sa nachádza vysoká pec pomenovaná po Emanuelovom otcovi Karolovi.

V roku 1867 dal Emanuel Andrássy postaviť vysokú pec, ktorú pomenoval po svojej matke Etele Sapáriovej. V roku 1870 postavil vysokú pec pomenovanú tento-krát po jeho otcovi Karlovi Andrássym. Ľudia na území Gemera dostali prácu v hútnickom priemysle. Vd’aka nedôslednosti v pracovných postupoch a každodennému styku s jedovatými látkami, zamestnanci zomierali približne 50-60 roční na dôsledky tvorby nádorov. Podrvené zvyšky hornín a rúd zmiešané s vodou odvážali iba kúsok nad hutu Etelku. Zhruba 5500000 m³ toxického sedimentu sa rozprestiera ponad dedinou Nižná Slaná.

Pri nahrávaní som mal potrebu vyjadriť svoj pocit z návštevy týchto extraordinárnych miest, či už využitím odpadu ako inštrumentu, akustikého priestoru a odpadu ako vzťahu dieťaťa s rodičom. Nahrávku som prekomponoval spôsobom granulárnej syntézy v programe Max/MSP.