Most leží medzi (0., inf)

apk+

„Most leží medzi (0., inf.)“ popisuje pohľad zdanlivej bezvýchodiskovosti zo spár svojich cyklických myšlienok o živote, či bezmocnosti nájsť v nich uchopiteľný bod. Je znakom krízy opakovanej morfizácie pocitov spätých s existenčnými otázkami.

Granulárna syntéza je technika tvorby nových zvukových štruktúr, ktorá rozkladá záznam zvuku na mikro-častice (zrná) v dĺžke cca 10-50 milisekúnd. Tie sú prehrávané za sebou z rôzných častí nahrávky, v predefinovanom poradí a tempe, s rôznym odstupom medzi nimi a špecifickým tvarom výrezu zrna. Jedno zrnko prehraté samostatne sa zdá byť takmer zanedbateľným fragmentom času, no jeho akumuláciou sa tok času znovu spája a dokážeme mu porozumieť.

Nahral som masu explodujúcej pyrotechniky, prehlušujúcu ubrechané psy, aj záznamy zvukov svojho srdca a tráviaceho traktu. Tie som potom komponoval vo vlastnom granulárnom syntezátore, ktorý som skonštruoval v programe Max/Msp, spolu s nahrávkami viet, reprezentujúcimi uchopenie vlastných pocitov slovami.

Zhlukujú sa, prichádzajú a odchádzajú – stávajú sa živými algoritmickými entitami, hybridmi slov, pocitov, sú telesnými orgánmi. Sú mojou sebareflexívnou pomôckou, akýmsi spätným chodom, ktorým môžem (znovu) rekonštruovať a dekonštruovať, hľadať odpovede na nepoložené otázky.

Výstupom sú 2 skladby (0.) a (inf). K charakteristickým črtom mojich abstraktných audio-básní patrí nečitateľnosť, snový pocit, vnútorný chaos, fragmentácia.

 

Skladby + texty:

(0.)

„Opakujúci opaky, polo-voľný, polo-tvárny, mechanický čas.“

 

(inf)

„Menia sa štruktúry príbuzných telies – kvantá rozdielov, nedostatok dostatku, dostatok nedostatku, nadbytočný.“