Generative_rec3

apk+

Aký je domov? Hmota, ktorá rozoznieva našu prítomnosť pod ľudskou tiahou. Vedie automatický diálóg s okolím. Vo svojom syntetickom tichu zradí každý pohyb ľudského tela svojimi hlasitými pascami. Vlastná existencia mi pripomína nutnosť eliminovať svoju telesnosť. Byť bezzvučný, nekonfrontovaný s okolím, nevinný.

 

Opis projektu: 

Vo svojej práci rozoberám vzťah k môjmu materiskému domu, na ktorý mi ostali spomienky z detstva. Sú úzko späté so vzťahom medzi mnou a mojimi rodičmi, z ktorých najvýraznejší zvukový činiteľ – rušiteľ ticha, je otec, s ktorým sa mi tento dom spája najsilnejšie.  Náplň tohto veľkolepého a prázdneho priestoru pochádza odpočiatku a primárne z jeho stavebných/syntetických materiálov, ktoré sú mojim hlavným nástrojom.

Spolu so zvláštnym pocitom ticha i hluku zároveň, vo mne aj samotné priestory evokujú záhadné, nepríjemné, až mystické pocity pochádzajúce z nočných môr z môjho detstva. Opakujúci sa cyklus priživovaný dôverne známymi strachmi, ktoré ma nútili prebdieť dlhé noci, som prežíval v dvoch rozličných miestnostiach tohto domu. Spomienky na sny deformované časom ostali len v čiastkovej podobe, no pocit úzko spätý s nimi vo mne pretrváva vždy keď sa do tam vrátim.

Rozhodol som sa vytvoriť generatívnu zvukovú skladbu čerpajúcu zo zvukových záznamov, ktoré sa mi podarilo zhotoviť počas 2 nocí strávených v tomto dome. Zameral som sa na elementárne zvuky domu, ktoré sú jeho súčasťou už od vzniku. Najvýraznejším prvkom je drevené schodisko s kovovým tyčovým zábradlím, umiestnené uprostred, spájajúce všetky štyri podlažia. Každý schod má svoj unikátny zvuk, ktorý jednoznačne definuje polohu, či identitu presúvajúcej sa osoby v dome. Taktiež som nahrával dvere (vchodové, posuvné, ostatné), zámky, kľúčky, šuflíky a okná. Ich zvuk je dnes už poznačený časom, no ich výraz sa nemení, zosilňuje. V programe Max/MSP strihám vzorky zo záznamov zvuku, ktoré komponujem spolu so syntetickými generátormi a modulátormi zvuku, personifikujúcimi pocity, reflektujúce telesnosť, ktorú v tomto rozľahlom a uzavretom priestore pociťujem.