Domestic generator

ain

Publikováno

 

 

 

 

“Slová zaplnili všetky diery. Nenachádzam posolstvo. Zasekol som sa pri prvej hláske, ktorú som vyslovil. Odvtedy sa nič nezmenilo”

Toto uzatvoriteľné dreveno-sklené terárium som použil ako priestor pre zvukový obsah, ktorý som doň digitálne skonštruoval. Ide o individuálne generátory zvuku, každý sýtený rozličnými časovými hodnotami po každej predošlej udalosti. V tejto podobe sú v ňom personifikované 3 organické a 1 anorganické teleso. Výberu však predchádzalo množstvo generátorov, ktoré boli predchodcami k pochopeniu a výrobe nových a komplikovanejších. Limitácia náhodných hodnôt pre každý generátor bola pre mňa kľúčová a ked’že nepoznám tieto parametre určite, maloval som ich len tak z hlavy.