Ubatoč

IN

 

Ubatoč skladá “vlastné” slová z výberu slabík, ktoré pozná. Netvorí žiadny obsah. Je to verbálny robot bez myslenia.