Ubatoč

Publikováno

Ubatoč skladá “vlastné” slová z výberu slabík, ktoré pozná. Nezdiela žiadny známy obsah. Je to verbálny robot bez myslenia.