Bezpečné miesta

apk+

“Nieje pre mňa ľahká úloha nájsť si vždy to kľudné miesto tam v širokom svete. Znekľudňuje ma zrak i sluch cudzích, keď ho používajú aby sledovali moje bytie. Snažím sa brániť vyhýbaním, niekedy stratením sa v množstve. Podnet okoliu dávam i keď nechcem – vtedy keď trpím, drhnem sa, kašlem, pohnem sa zvláštnym spôsobom a podobne. Chcem byť osamote ale nemôžem. Nevládnem svetu a keby som mohol, urobím to kvôli sebe.”

Z tohto boja, ktorý sa tak nevyhnutne týka mňa a všetkých okolo som mal v túžbe vykresliť moje chcenie k ovládnutiu týchto nežiadúcich každodenných situácií, ktoré ma tak nervózne prenasledujú. Nieje spôsob akým by som ho zvládol priamo na mieste, ale môžem si ten spôsob aspoň predstaviť.

Práca “Bezpečné miesta” sa skladá zo šablóny, na ktorú každý kto by si to chcel aspoň predstaviť usadí čistú sklenenú dosku, z plánu virtuálneho priestoru vyberie miesto sebe aj ostatným imaginárnym osobám, zaznačí ich všetky čiernymi bodmi, na ktoré zapíše číslice miest, pričom seba a svoje číslo miesta zapíše na externý hárok aj s pár daľšími približujúcimi údajmi o sebe. Dosku uloží na zberač, v ktorom sa tieto individuálne stratégie stávajú nerozlúštiteľnými bez podrobného skúmania postáv zapísaných na externom hárku. Takto vzniká skutočnosť, zložená z neuskutočnených túžieb po zmene skutočnosti.

 

 

Takto vzniká skutočnosť, zložená z neuskutočnených túžieb po zmene skutočnosti.