ENFANT TERRIBLE/ modlitby hrozných detí vesmíru

apk+

 

 

Projekt zaznamenáva môj vzťah vo vývine k pojmu ekológia. Modlím sa, pretože cítim, že ekológia sa stala niečím, čím sa nikdy stať nemala. Nachádzam sa v bezvýchodiskovej situácií, z ktorej sa snažím vykúpiť modlitbami, aby som navždy neklesla vo svojich očiach. Vnútorné dialógy slúžia k jedinej možnej očiste ekológie, vzťahu so sebou, svetom a okolím. Moje modlitby personifikujú myšlienky venované prírode, spoločnosti, tradícií a mojej súčasti v nich. Staviam sa kriticky k doposiaľ zaužívanému modelu vnímania prírody, k jej deformácií ľudskou interpretáciou (antropocentrizmom nasiaknutá príroda ako ekológia). V spojení s ňou, odvádzajúc z nej ako entity, jedinej matky každého materiálu – živého i neživého. Zákonitou väzbou subjektu a objektu som i ja neodlúčiteľnou súčasťou kritizovanej idey, nesiem v sebe určitú výčitku za seba, za „iných“ či „ostatných“, s ktorými som nútená zdieľať čas a priestor. Modlitbami volám o pomoc, vchádzam do bezvýchodiskového, utopického sveta plného úprimnej spravodlivosti a rovnosti samej pred sebou v koexistencií s prírodou i neprírodou v plnohodnotnej symbióze.

 

 

Enfant terrible/ modlitba hrozného dieťaťa vesmíru 08

médium: video, video performance, 01:59 min, pozorný 1. ktorý sústredene niečo sleduje, ktorý zameriava na niečo svoju pozornosť; svedčiaci o tom • sústredený • koncentrovaný: byť pozorný, sústredený, koncentrovaný na vyučovacej hodine • napätý • napnutý • zbystrený; napäté, napnuté počúvanie rozprávky • skúmavý (zameraný na zistenie niečoho; obyčajne o zraku, pohľade) • 2. ktorý dáva pozor, ktorý je stále v strehu (s úmyslom predísť, zabrániť niečomu nepríjemnému) • ostražitý • obozretný: ostražitý, obozretný strážca • opatrný: opatrné zaobchádzanie so zbraňou • bedlivý: bedlivá nočná hliadka • bdelý: nič neušlo jej bdelému oku • 3. ktorý prejavuje pozornosť; svedčiaci o pozornosti, zdvorilosti • zdvorilý: pozorný, zdvorilý muž • gavaliersky • galantný • gentlemanský • ohľaduplný • taktný (majúci dostatok taktu): nebolo to voči žene pozorné, taktné • všímavý (ktorý si všetko všíma; opak ľahostajný, nevšímavý): všímavý čitateľ • úslužný (ktorý venuje pozornosť iným; ktorý rád poslúži, vyhovie iným): úslužná hostiteľka

 

 

 

Enfant terrible/ modlitba hrozného dieťaťa vesmíru 09

médium: video, video performance, 03:34 min, rozdvojený 1. vnútorne nejednotný (o človeku) • rozpoltený • rozpolený • rozlomený: byť rozdvojený, rozpoltený, rozpolený • pren. rozčesnutý • rozoklaný; rozorvaný • schizofrenický • rozštiepený • nevyrovnaný: rozdvojená, schizofrenická, rozštiepená osobnosť • dvojpólový • dvojpolárny: dvojpólové, dvojpolárne myslenie 2. rozdelený na dvoje • rozoklaný • rozštiepený: rozdvojená, rozoklaná, rozštiepená brada • dvojklaný • klaný 3. p.nejednotný