Nová krajina

Archív projektu KEGA Nová krajina si môžete pozrieť tu:  Nová krajina I.