Ateliér IN

Vedúca ateliéru:

Asistent:

Ateliér je zameraný na intermediálne presahy a akcentuje tvorivé prístupy, špeciálne sa sústreďuje na priestorové myslenie, tvorbu objektov a inštalácií. Podstatnou črtou jeho zamerania je otvorenosť voči médiám, pričom ťažisko sa kladie v prvom rade na obsah a až následne na médium, vychádzajúc z princípu, že obe zložky umeleckej výpovede musia byť vo vzájomnej harmónii. Tematicky je bakalárske štúdium orientované najmä na výučbu potrebných základných profesionálnych znalostí a zručností, ktoré sú dôležité pre úspešné zvládnutie výtvarnej myšlienky a obsahu umeleckého diela. Rozširovanie vedomostí o súčasnom umení a dôraz položený na komunikácii so študentmi s cieľom definovať, resp. verbalizovať individuálne predstavy a postoje študentov.

Praktické zadania: príprava projektov a realizácia umeleckých diel na danú tému od vzniku koncepcie až po prezentáciu diel v príslušnom kontexte.

Ateliérové aktivity: séria projekcií a diskusií so študentmi o vybraných umelcoch a umeleckých dielach, čítanie textov, diskusie s odborníkmi, návšteva výstav.

Magisterské štúdium
Ateliér je zameraný na intermediálne presahy médií a predovšetkým akcentuje tvorivé prístupy, špeciálne priestorové myslenie. Podstatnou črtou jeho zamerania je otvorenosť voči médiám, pričom ťažisko sa kladie v prvom rade na obsah a až následne na médium, vychádzajúc z princípu, že obe zložky umeleckej výpovede musia byť vo vzájomnej harmónii. Tematicky je magisterské štúdium orientované najmä na prehĺbenie potrebných profesionálnych znalostí a zručností, ktoré sú dôležité pre úspešné zvládnutie výtvarnej myšlienky a obsahu umeleckého diela. Rozširovanie vedomostí o súčasnom umení a dôraz položený na komunikácii so študentmi s cieľom definovať, resp. verbalizovať, individuálne predstavy a postoje študentov.

Výučba manažmentu, organizácia (vlastnej) umeleckej činnosti.

Praktické zadania: príprava projektov a realizácia umeleckých diel na študentom vybratú tému od vzniku koncepcie až po prezentáciu diel v príslušnom kontexte.

Ateliérové aktivity: séria projekcií a diskusií so študentmi o vybratých umelcoch a umeleckých dielach, čítanie textov, diskusie s odborníkmi, návšteva výstav.

Open Studio – dlhodobý vzdelávací projekt Ateliéru Ilony Németh – IN

 

 

 

Prieskum

Študenti