Ja som ten balzam na Sizyfových perách

Autorstvo: Viktória Gajdošová, Július Majerník, Norbert Kuki, Vivien Kvasnicová, Michaela Prablesková, Alexander Zigo
Kurátorka: Dáša Oršuliaková
architektúra výstavy: Jana Kapelová a Roman Bicek
vizuálna komunikácia: Vivien Kvasnicová
Vernisáž: 12.6.2024 o 19:00
Trvanie výstavy: 13. 6. – 30. 6. 2024

Dočasný kultúrny priestor
Rovniankova 5, Bratislava – Petržalka

Výstava bakalárskych a magisterských prác študentov a študentiek Ateliéru intermédii Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave nás tentokrát zavedie do  hlboko osobných a citlivých tém, v ktorých sa však zároveň črtá i určitý univerzálny  moment.  

Keďže intermediálna tvorba prináša obrovské spektrum možností spracovania, nie  je prekvapením, že prístupy tu nájdeme naozaj rôznorodé. Od projekcie, cez  objekty či inštalácie, až po multimediálne dielo. Čo ich však spája, je poväčšine  záujem o spoločenské dianie, vnímané zakaždým z perspektívy jedinečného,  osobného života, v ktorom si každý a každá kotúľa svoj vlastný pomyselný sizyfovský balvan.  

Hoci sa môže zdať, že tento balvan tvoria iba naše vlastné ťažkosti, v skutočnosti  si so sebou spravidla nesieme nánosy, ktoré siahajú mnoho generácii dozadu,  nehovoriac o záťaži nových, mnohokrát nečakaných udalostí zasahujúce ako naše  užšie komunity, tak i celú spoločnosť. 

Trauma sa vzpiera a uniká racionálnemu pochopeniu a “pretlmočeniu” do bežného  jazyka, často prichádza zdanlivo “odnikiaľ” a riadi sa vlastnou časovosťou, prežíva  v podobe útržkov zmyslových a emocionálnych stôp. Hoci to môže pripomínať nelogickú hru bez zmyslu a východiska či uspokojivého riešenia, študentky a študenti sa púšťajú do neľahkej úlohy pokúsiť sa nájsť spôsob, ako napriek limitom konvenčného jazyka vypovedať, či odkryť práve prostredníctvom svojej tvorby nevypovedané. 

Tvorivé uchopenie ťaživých tém, niekedy v kombinácii s vtipom a nadsázkou sa  môže nakoniec vykryštalizovať v balzam na dušu.

Dáša Oršuliaková