Curiculum Vitae

Jana Kapelová (1982) absolvovala magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, aprobácia slovenský jazyk a výtvarná výchova (2004) a taktiež Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (2006). Počas štúdia absolvovala dvojsemestrálnu stáž na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Doktorandské štúdium obhájila na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2013). Pedagogicky pôsobila ako asistentka v Ateliéri nových médií II. Anny Daučíkovej na Akadémii umení v Prahe (2011 - 2015), od roku 2019 vedie spolu s Ninou Vidovencovou Ateliér intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 2017 - 2019 viedla Galériu Medium v Bratislave. V rokoch 2009 - 2014 koordinovala slovenskú sekciu online platformy Artyčok.tv zameranej na dokumentáciu šúčasného umenia. Bola súčasťou iniciatívy Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo (2010 - 2013) a od roku 2019 je súčasťou platformy Stojíme pri kultúre, pričom obe sa zameriavajú na otázky kultúrnej politiky. V roku 2014 sa stala laureátkou Ceny Oskára Čepana. Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne témam vzdelávania, práce a sebarealizácie. Výstupy jej projektov predstavujú primárne videoart, inštalácia, či participatívne diela. Realizovala viacero samostatných výstav napríklad: Bezpodmienečná práca, (2021), Martin, Slovensko, Paradox akvária, (2018), Praha, Česká republika, Nylonové súvislosti, (2017), Žilina, Slovensko, Situace se mění aniž nastala, (2016), Brno, Česká republika, Podozrivý voľný čas, (2014), Bratislava, Slovensko a zúčastnila sa skupinových výstav na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Poľsku, Moldavsku, Nemecku, Švajčiarsku, USA, Francúzsku, Japonsku, Švédsku a v Indonézii.

Artist Statement

Vo svojej umeleckej praxi sa Jana Kapelová zaujíma o stratégie individuálneho no väčšinou nereflektovaného vzdoru voči pracovnej frustrácii, voči rutinným a ubíjajúcim aspektom vzdelávania, práce, trávenia voľného času a z toho vyplývajúceho odcudzenia. Nabáda na reflexiu, ktorá by mohla viesť k narušeniu zabehnutého myslenia alebo prekonanie pasívnej odovzdanosti. Jej častými nástrojmi sú dialóg, analýza a rekonštrukcia sociálnych situácií vo forme performance, či videa. 

Práce