Curiculum Vitae

Jana Kapelová (1982) absolvovala magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, aprobácia slovenský jazyk a výtvarná výchova (2004) a taktiež Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (2006). Počas štúdia absolvovala dvojsemestrálnu stáž na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Doktorandské štúdium obhájila na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2013). Pedagogicky pôsobila ako asistentka v Ateliéri nových médií II. Anny Daučíkovej na Akadémii umení v Prahe (2011 - 2015), od roku 2019 vedie Ateliér intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 2017 - 2019 viedla Galériu Medium v Bratislave. V rokoch 2009 - 2014 koordinovala slovenskú sekciu online platformy Artyčok.tv zameranej na dokumentáciu šúčasného umenia. Bola súčasťou iniciatívy Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo (2010 - 2013) a v roku 2019 bola súčasťou platformy Stojíme pri kultúre, pričom obe sa zameriavali na otázky kultúrnej politiky. V roku 2014 sa stala laureátkou Ceny Oskára Čepana. Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne témam vzdelávania, práce a sebarealizácie. Výstupy jej projektov predstavujú primárne videoart, inštalácia, či participatívne diela. Realizovala viacero samostatných výstav napríklad: Bezpodmienečná práca, (2021), Martin, Paradox akvária, (2018), Praha, Česká republika, Nylonové súvislosti, (2017), Žilina, Situace se mění aniž nastala, (2016), Brno, Česká republika, Podozrivý voľný čas, (2014), Bratislava a zúčastnila sa skupinových výstav na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Poľsku, Moldavsku, Nemecku, Švajčiarsku, USA, Francúzsku, Japonsku, Švédsku a v Indonézii.

Artist Statement

Vo svojej umeleckej praxi sa Jana Kapelová zaujíma o stratégie individuálneho no väčšinou nereflektovaného vzdoru voči pracovnej frustrácii, voči rutinným a ubíjajúcim aspektom vzdelávania, práce, trávenia voľného času a z toho vyplývajúceho odcudzenia. Nabáda na reflexiu, ktorá by mohla viesť k narušeniu zabehnutého myslenia alebo prekonanie pasívnej odovzdanosti. Jej častými nástrojmi sú dialóg, analýza a rekonštrukcia sociálnych situácií vo forme performance, či videa. 

Práce