BIO

študuje v ateliéri APK+ na katedre intermedií VŠVU
študoval grafický a priestorový dizajn na SSUŠ
zaoberá sa témami- simulovaná realita, fraktálna geometria,
transhumanizmus, transformácie informácii, nájdené kompozície
pri svojej tvorbe využíva média naprieč celým senzorickým spektrom

 

Práce