RADIKALNA REINTERPRETACIA REALITY

apk+

multimediálna inštalácia s prvkami performance určena budúcemu divákovi
pohľad do laboratória skúmajuceho neviditeľný svet budúcej evolúcie rozširovania zmyslov
zozvučnené dátové rádiové prenosy tvoriace šou pre holografickú bytosť, ktorá je zároveň obrazom počítača