BIO

Eva Takácsová (1997) získala bakalársky titul na Vysokéj škole výtvarných umení v Bratislave, na katedre Fotografie a nových médií.  Ďalej pokračuje v magisterskom štúdiu na katedre Intermédii. Absolvovala štúdijný pobyt na Utrechtskej HKU Univerzite v Holandsku. Od minulého roka je autorka čleonkou občianskeho združenia "päť a pól o.z."

Práce