Spoje: Záhrada

vvv

Ešte stále žijeme z “darov” modernizmu, ktoré nás zabalili do pomyselnej bavlnky.
Moderná technika, luxus all inclusive hotelov, tv dinner/ready-made jedlo a pod. Aj toto nás
odpojili od jedla ako takého. V dobe kedy na to, aby som v meste dostala jedlo do rúk
potrebujem len pár dotykov na mobile, a nejaký zostatok na bankovom účte, sa jedlo
stáva objektom. Málo kto si však uvedomuje, že jedlo ako také je subjektom, teda je
veľmi podobne živé ako my sami. Jedlo je živé! Vždy bolo a vždy aj bude živé.

 

Tento semester som sa rozhodla vyjsť von, do záhrady, a zistiť čo to znamená vypestovať
si vlastné jedlo. Taktiež som skúmala svoj osobný, ako aj celospoločenský vsťah k prírode
a väzby, ktoré nás spájajú. Prácu prezentujem ako rozpracovanú, neukončenú.

Postup práce