Farebné spoje

vvv

 

 

Počas semestra som sa venovala rozboru farebných spojov a prepojení.  Zaujal ma fakt, že z troch základných/primárnych farieb viem namiešať sekundárne farby. Predstavovala som si, ako by znela Heglova téza, antitéza  a syntéza vo farbe. Môže červená farba predstavovať tézu a modrá farba  antitézu, z ktorých následným spojením vznikne syntéza? Samozrejme je  otázne či fialová farba je syntéza, nakoľko vzniká niečo nové, niečo čo  nepodporuje ani tézu a ani antitézu. Fialová farba je nová, samostatná a  rovnocenná k červenej farbe, tak aj modrej v ľudskom chápaní farieb. Jediný fakt, ktorý robí fialovú farbu, tak isto ako všetky ostatné sekundárne farby  inými ako sú primárne je, že vznikajú spájaním primárnych farieb. Teda  sekundárne farby sú odkázané na primárne farby a na ich vôľu spájať sa. 

Najdôležitejšou časťou tejto práce neboli farby, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. V skutočnosti to bol akt spájania sa. 

Keby farby mali vlastnú vôľu a prestali by byť ochotné sa spájať, svet farieb  by nemal význam. Taktiež Hegel by ani nemohol rozmýšlať o syntéze, lebo  téza a antitéza by ju nikdy bez spojenia nevytvorili. Bez aktu spájania sa, by  na svete neexistovala ani jedna živá bytosť, ktorej bunky by sa na začiatku  nespojili. 


 

Vo svojej práci prichádzam na to, že najprirodzenejší akt, ktorý je obsiahnutý v celkom našom bytí, z ktorého všetko vychádza, je spájanie sa.  Prostredníctvom farieb demonštrujem tento jav, ktorý zaručuje úplnosť farebného spektra, teda si ujasňujem významnosť tohoto aktu. Zároveň využívam metafóru privilegovaných farieb ako metaforu privilégia v ľudskej.