Xeno

vvv

Publikováno

Cudzí jazyk. Cudzí. Cudzia osoba, cudzí človek. Učiť sa cudzí jazyk, učiť sa v sebe nájsť cudzieho človeka. Učiť sa rozumiem. Učiť sa porozumiem. Rozumieť cudziemu človeku. Porozumieť cudziemu.

“Koľko vieš jazykov, toľkokrát si človekom”

Vedieť cudzí jazyk znamená spoznať seba z inej perspektívy alebo spoznať v sebe niekoho iného? Učiť sa jazyk znamená prehlbovať svoje vedomie alebo rozširovať svoje vedomosti?