Vraj, “raj na zemi”

ain

Vraj “raj na zemi”, 2023

ručne robený koberec, 240×160 cm, analógové fotografie, 21,5 x 32,3 cm

 

Červený koberec, ktorý je zvýrazneným „pódiom” dôležitých spoločenských udalostí pre elitu, celebrity či politikov/političky má pútať pozornosť a umocňovať pocit výnimočnosti. Stáva sa kultúrnym fenoménom a symbolom prestíže. 

 

Červený koberec, vytvorený autorkou, vznikol ako symbol antiprestíže, ako reakcie na výsledky volieb 2023. Vyjadruje strach vyvolaný pohľadom na graf po sčítaní hlasov vo voľbách, strach z červenej mapy, strach z rýchlych agresívnych zmien novej červenej vlády.

 

Na protest a nesúhlas s tým, čo sa na Slovensku deje, ako sú obmedzované ľudské práva, osobná sloboda a demokracia autorka tento symbol prestíže zrolovala a zabalila. Prenosom zbaleného koberca na miesta „činu“ – kde sa nepomáha a nekoná, nezohľadňuje a ignoruje apel ľudí, akcentuje autorka protest a nesúhlas s výsledkom volieb, stáva sa symbolom návratu do minulosti. Opätovného rýchleho zametania špiny pod koberec.

 

Analógové fotografie významovo podtrhujú kontext návratu „do minulosti“ a ku zastaralým praktikám, ktoré obmedzujú a nie sú kompatibilné so súčasnosťou, ktorá je vraj “rajom na zemi“.