Nerušiť

ain

Ema Šútovcová, 3. Bc

Nerušiť, 2024, koberec, 230 x 15 0 cm, tuftovacia pištoľ a dutá ihla

Autorka sa učí ako nájsť kľud, ako nebyť rušená stresujúcou každodennosťou, medziľudskými vzťahmi, politikou, či pracovnými povinnosťam. Určuje si zdravé hranice dovolenia si nič nerobiť. Nachádza formy oddychu v zenovej aktivite vytvárania kobercov a cestovania cez google earth. Prepája tieto aktivity, vytvorením diela, ktoré ju má naučiť oddychovať aj v bežné dni. Aj oddych je práca. Tvorí bezpečné miesto určené pre režim nerušenia, ktoré je inšpirované mapou parku Poloniny.