Snaha správne pomenovať problém, Erik Ždiľa, 2018

vvv

Správnym pomenovaním problému môžem problém správne riešiť. Strach a neistotu mávam zo situácii, ktorým nerozumiem a neviem ich predvídať. Keď sa mi podarí problém správne pomenovať, začnem získavať nadhľad a preberám nad ním moc. Správne pomenovanie problému, viedlo k správne cieleným činom, ktoré viedli k správnemu riešeniu. ��Objekty visiace v priestore vytvárajú podmienky pre vznik dymových krúžkov. Letiace oproti sebe, vytvárajú napätie a pocity uspokojenia. ��