Light touch (2017)

vvv

Vedro, zachytáva zatekajúcu vodu na chodbe v prízemí školy, blikne vždy, keď doň spadne ďalšia kvapka. Chce kreatívne a jednoducho využiť nedostatok, v čom si môžu ľudia nachádzať vlastné metafory. Erik Ždiľa 2017