Slepá škvrna 55 m2

Obraz/zvuk/text a kontext

– – –

Invalid drama in IKEA

2016 Bratislava

– – –

 – script –

Slepá škvrna 55 m2

– documentation –