Self voyeurism

vvv

PO I.
Láka, -ajú nedokonavé. (koho, čo, bez predmetu) vzbudzovať záujem niekoho o niečo, o niekoho,
PO II.
Ľakať sa, ako ach -á, -ajú čoho, koho, (z)ľaknúť sa, naľakať sa
ľakať (koho, čo) spôsobovať, vzbudzovať strach, strašiť, desiť:
„Tak je velebné svet ľakať
tak je lahodivé skladať bremä”
(úryvok z knihy Milica,Sládkovič,)

 

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

https://lenok.bandcamp.com/album/noitarueyov-fles