Melanchólia {Pitva}

IN

 

  Melanchólia 

*Performance*

Koncert z excesívnym zvukomalebným výstupom pozoruje dve opozitné veličiny vyúsťujúc simultánne do jednotnej progresie.