Reflexie. Coring Xenorhizomatism and Exploring Being.

vvv

V tomto dlhodobom projekte, ktorý je len na svojom úplnom počiatku, pod zlučujúcim názvom Xenorizhomatism. The Revolution of Re-thinking the World Otherwise skúmam bytie v kontexte času a priestoru. Špekulatívne sa zamýšľam spolu s ďalšími aktérmi – human/non-human, living/non-living, organic/non-orgamic – nad splývaním s prostredím a rozplývaním sa do množných čísel. Píšem SF (speculative feminisms, speculative fabulation) príbehy, ktoré skrz performatívne akcie pretavujem do nášho sveta. Stojíme – uvažujeme – vnímame a rozprávame sa. Zažité dialógy spisujem do kriticko-poetických reflexií. Vytváram snový environment, v ktorom sa mením na protagonistov (M)Others z môjho príbehu. Nežijeme náhodou už teraz v dystopickom prostredí vzťahov a bytí?

Akým spôsobom stojíme vo svete a so svetom? Kde začínajú a končia naše hranice? Ako sa prelievame? Medianatures. Prečo (ne)separovať prírodu od kultúry a čo to vlastne znamená?

STANDING PIECE(S)

Find someone/something/other you feel the urge to stand with.
Let one(s) of you decide time and place of your standing.
Articulate your three questions according to your phenomenological urgencies.
Meet.
Stand still together for 30 minutes and think about your questions.
Finish your stnading.
Think together and talk about your impressions for as long as you need and enjoy.

 

Kameň. Strnulosť. Zastavenie. Vzdor. Kameň. Uzemnenie. Rozsypanie. Strach. Túženie. Kvírovanie. Kameň. My. Kameň. Pôda. Sieťovanie. Archeológia. Kameň. Túženie. Vzájomnosť. Kameň. Konflikt. Osvietenie. Smrť. Rozplynutie. Konverzácie. Zamyslenie sa. Kameň. Pozorovať. Vnímať. Cítiť. Spájať. Kameň.

 

By what are we being governed?

How can we re-articulate our environment to be able to stand it and stand with it?

Is it possible for us to gaze into future truthful subjectivities?