Putting the camera in a plastic bag doing random things????????????

ain

Tento semester komplexne nahliadam na svoju rovnomennú vernisáž, uskutočnenú
30.10.2019 v priestoroch bratislavskej Fugy.
Kombináciou maľby, videoinštalácie a performance sa venujem témam sledovania v
súkromnom aj verejnom priestore. Baví ma pozorovať pohyb ľudí a zmeny správania pri
prítomnosti kamery. Ďalšou kľúčovou otázkou v mojej práci je zneužívanie súkromného materiálu
uvádzaného na internete. Igelity postriekané farbou predstavujú kedysi priehľadnú hmotu, ktorá je
dnes mnou vedome zatemňovaná. Schovávanie sa za farbu nastriekanú na igelit je primárnym
motívom mojej performance. Tá vyvrcholila premietnutím cudzieho vlogu práve na zatemnený
igelit. Vo vlogu sa hrá malé dievčatko, vkladá kameru do igelitového sáčku, tancuje, spieva, všetko
za prítomnosti jej matky. Video skončilo na Youtube, kde som ho našiel a následne zneužil na
svoju prácu.
Účastníci boli celý čas sledovaní priemyselnou kamerou v jednej z miestností. Obraz sa
prenášal priamo ku vchodu kde ho mohli všetci sledovať a tak vznikal pocit diskomfortu už pri
vstupe. Tam držali televíziu s obrazom dvaja performeri, predstavujúci zamestnancov
bezpečnostnej služby.
Pozývam Vás prezrieť si zhmotnenie bezvýchodiskovosti, strachu ale aj značnej
ľahostajnosti voči vlastnému súkromiu.