Sorry i didnt mean to hurt you !

ain

Publikováno

Sorry i didnt mean to hurt you!

Videozaznam performance

2020

 

Spomalenie sveta počas pretrvávajúcej pandémie dovolilo ľuďom zamerať

sa na, v normálnom stave, nepodstatné detaily a nuánsy života. Vo

svojej práci skúmam práve tie najjemnejšie prvky socializácie, ktoré

sú základnými stavebnými jednotkami ľudskej komunikácie, nášho

spoločenstva a každodenného života. Zvolil som si formu tetovania,

ktoré je známe vytváraním príjemnej ale aj nepríjemnej bolesti.

Rovnako príjemné i nepríjemné pocity zažívajú ľudia počas socializácie

v súčastnej situácii. Ich krehké telá ostávajú poznačené a toto

prežívanie si so sebou odnesú navždy.