První krok

apk+

 

První krok

Výsledná práce prvního semestru v druhém ročníku 2017.
Dílo je na téma “symetrie a asymetrie”.

 U tématu symetrie a asymetrie jsem se začal ubírat dvěma směry. Zkoumal jsem podobnost vnitřního systému člověka a města. Stále jsem však nemohl nalézt uspokojivou myšlenku pro závěrečnou práci. Druhý směr byla eroze hudby. V přírodě vše eroduje, ale zvuk ne. Mým cílem bylo vytvořit hudbu, která by podléhala přírodní erozi. Chtěl jsem vytvořit objekt podle hudby, tento objekt by poté v přírodě zerodoval. Nakonec bych hudbu z “poničeného” objektu převedl zpět do digitální podoby. Zjistil jsem však, že z technických a časových důvodů by to bylo velmi náročné.
 Nakonec mě napadlo, tyto dvě témata propojit, neboť jsem v nich viděl podobnost. Erozi můžeme chápat jako destrukci, ale i jako prostředek který čistí a odstraňuje nepotřebné prvky. Vytváří rovnováhu. Něco podobného se děje v mozku, když se člověk zastaví a přemýšlí o svém životě.

Na základě této myšlenky jsem se zaměřil na rovnováhu v životě a na první krok k jejímu dosažení.

 
 Model se skládá z dvou zvukových stop. Vnitřní stopa je slovo přirozenost která představuje optimální linii mezi povinnostmi a představami.  Vnější stopa je slovo práce, tato křivka je zdeformovaná tak aby znázorňovala erozi nadbytečných myšlenek. Model se v určitých intervalech roztáčí a zastavuje. Rotace představuje období kdy je člověk doslova v jednom kole, ve  stresu a pod tlakem okolí. Když není model v pohybu znázorňuje mysl, která je v klidu a analyzuje, třídí své myšlenky. Nejdůležitější je však změna mezi rotací a klidem, která je prvním krokem k životu v rovnováze. K modelu jsem připojil i zvuk který jsem vytvořil jako neutichající ruch našich myšlenek.

Mým cílem je aby se člověk zastavil a zamyslel se, že právě zastavení je první krok k rovnováze.