Nohy-Ruce-Brouk

Nohy-Ruce-Brouk

Výsledná práce druhého semestru v prvním ročníku 2017.
Dílo je na téma “záznam pohybu”.

 

Téma jsem pojal velmi experimentálně. Protože mám rád pohyb, začal jsem experimentovat s různými aktivitami. Pracoval jsem s pohybem v autobuse, jízdou na kole, pohybem v přírodě, nebo například s jógou.
Po nějakém čase jsem se zaměřil na jógu a pohyb v přírodě.

 

 
Pohyb při józe jsem zkoumal, protože mě zajímalo zda při cvičení člověk svým tělem kreslí nějaké znaky. Zaznamenával jsem ji pomocí videa, zvuku, textu ale
i kresbou. Nakonec jsem však zjistil, že člověk při cvičení žádné znaky nevytváří.

 

Po józe jsem se více zaměřil na pohyb v přírodě. Přesněji jsem se zaměřil na chůzi brouka. Chtěl jsem jeho pohyb převést na zvuk.
Pomocí videa se strašilkou jsem si vytvořil obraz její chůze. Tento obraz jsem následně přenesl na hudební osnovu a vytvořil klavírní etudu “Brouk”.
 Nakonec mě napadlo, zda by tyto dva experimenty šli propojit. Vzal jsem materiály získané z jógy a přidal jsem k nim klavírní etudu “Brouk”.
Vše jsem propojil střihem, který se řídí podle chůze pakobylky.Díky tomu jsem docílil zajímavé propojení lidského a broučího pohybu.