PRACOVNÝ STÔL 2016

IN

 

→letný semester →”Binder” semester →VŠVU →IN ateliér →pracovný stôl →miesto, kde sa všetko dialo→iba 5 sa zmestilo