S kožou na trh

IN

 

Spoveď

Mesiac môjho života
1. DENNÍKY

2. VZŤAH

3. SLOVÁ