Ostrov

ain

Dielo “Ostrov” je pokračovanie projektu “Deti Nedotknuteľnosti” , kde sa autor zaoberá otázkami identity a patričnosti. Autor nás vezme na krátku prechádzku vo svojom susedstve a postaví nas do situacie, ktorá nám obrati svet.