Ostrov

ain

Ostrov
2021, audionahrávka autorského textu, 5:30 min

Dielo “Ostrov” je pokračovanie projektu “Deti Nedotknuteľnosti” , kde sa autor zaoberá otázkami identity a patričnosti. Autor nás vezme na krátku prechádzku vo svojom susedstve a postaví nas do situacie, ktorá nám obrati svet.

 

Zvukový záznam:

 

Fotodokumentácia inštalácie: