Ostrov, Epizóda 2.

ain

Zvuková Inštalácia, Audionahrávka Autorského Textu

Dĺžka – 11:32

Chcel som pozvať poslucháča do svojho sveta a hravou formou mu ukázať, že aj napriek ťažkostiam sa dokážu roniť slzy od šťastia. Chcel som ukázať, ako moc dokáže byť tragédia úzko spätá s komédiu a jednoducho reflektovať súčasnú rómsku kultúru bez cenzúry.