Deti Nedotknuteľnosti

ain

Deti Nedotknuteľnosti
2020, 
zvuková inštalácia, 3,22m, loop

Pri tomto diele sa autor snažil vytvoriť most medzi osobným životom a umením, a tým prezentovať svoje prostredie. Autor komentuje atmosféru svojho okolia a chvíľami sa retrospektívne-hudobne, vracia späť v čase ku svojmu neskúsenejšiemu ja. Dielo sa môže chápať ako textovo-hudobná filozofia mentality autorovho susedstva, ktoré subkultúru prijalo ako pravidlo a takto vytvorilo kolobeh generačných chýb.

Zvuková nahrávka:

 

Obal platne:

Pohľad do inštalácie: