O PRAVDE (úvaha)

IN

Publikováno

Skutočne neviem čo je skutočné

či vidím to, či ono

či vidíš to, či ono

či ozajstne teraz píšem

či naozaj teraz čítaš

ak že je to v skutočnosti tak

uváž svoje skutočnosti

ktoré od pravdy oddelil si

keď vytvoril si pre svoj strach

lepšiu skutočnosť

lepšiu verziu

slová

pocity

pravdu

ľahšie vypočuteľnú

ľahšie požívateľnú

úplne stráviteľnú

i ty sám vieš, že je to jednoduché

stačí na to pomyslieť

predstaviť si

počuť

keď to však vyslovíš

je to mnoho lepšie

stanú sa slová činmi

stane sa zdanie presvedčením

stane sa lož pravdou pravdúcou

 založenou na láske k sebe

na nenávisti k iným

pravdou založenou na predstave

 na túžbe

na pohľade

pravdou vytvorenou z nadbytku

z nedostatku

založenou na hneve

 prameniacej z vízie

pravda i fikcia

pravda i ilúzia

pravda i prelud

pravda i lesť

pravda i fantázia

pravda i halucinácia

pravda i podvod

pravda i vidina

pravda i omam

pravda i podfuk

pravda i švindeľ

pravda i klamstvo

i lož.